TESA千分尺|上海高致精密仪器PK10计划
产品列表
 • TESA球头千分尺
  00112106
 • TESA壁厚千分尺
  00219066
 • TESA公法线千分尺
  00210201
 • TESA深度千分尺
  00211002
 • TESA小测头数显千分尺
  06030034
 • TESA杠杆千分尺
  072108669
 • TESA可换测钻外径千分尺
  00112001
 • TESA微米翻字千分尺
  00310001
 • TESA电子数显外径千分尺
  06030010
PK10计划 PK10计划 全天PK10计划 PK10计划 PK10计划 PK10计划 PK10计划 PK10计划 全天PK10计划 PK10计划